skip to Main Content
Traslagens-farg

Fascinerande färger

Det är fascinerande med trämaterialets olika färger! Det är klart att det går att måla i olika färger men tänk vad finurligt att färger kan variera så mycket mellan olika träslag. Färgen hos trä varierar mellan träslagen men också för ett enskilt träslag beroende på fuktighet, ålder, bearbetning och ytbehandling. Trä mörknar när det utsätts för ljus, olika mycket beroende på träslag, exempelvis mörknar tall mer än asp. Bilden visar en soffa i en av väntsalarna på Uppsala Centralstation.

Back To Top