skip to Main Content
Vetenskapligt namn

Inte alltid latin

Nej det heter inte latinskt namn, det heter vetenskapligt namn! Den enkla förklaringen är kort och gott att det inte alltid rör sig om latin utan namnet kan härstamma från grekiska, arabiska eller annat språk eller helt enkelt komma från namnet på en diligensförares dotter. Ett vetenskapligt namn är inom botanik och zoologi uppbyggt av två delar (binominal nomenklatur). Det första ordet talar om vilket släkte arten tillhör och det andra ordet, artepitet, är ett beskrivande ord som tillsammans med släktnamnet anger exakt vilken art det rör sig om. Även om andra botanister arbetade med att förenkla namngivning så var det Linné som 1753 gav ut Species Plantarum och däri konsekvent använde ett latinskt tvåordsnamn för att namnge växter. Även om systemet med tvåordsnamn har varit allmänt accepterat sen slutet av Linnés dagar så har ursprunget till de vetenskapliga namnen breddats från grekiska och latin. Det kan vara konstruktioner från geografiska platser, fantasinamn, hedersbetygelse till framstående person, med mera. Eller som för Brevoortia ida-maia (en sparrisväxt) som namngavs år 1867 av botanisten Alphonso Wood efter Ida-May som var den söta dottern till en diligensförare.

Bilden visar Linnea (Linnaea borealis), det som sägs ha varit Linnés favoritblomma. Borealis kommer av latinets boreus och syftar på växtens nordliga utbredning.

Back To Top