skip to Main Content
Ekorre eller skogsmus

Vem är det som har haft fest här?

Visste du att resterna efter skogsmusens och ekorrens måltider ser olika ut? En ekorre är lite slarvig och lämnar lite rester på grankotten, kotteaxeln ser lite uppruggad ut. En skogsmus däremot äter nästan alldeles rent så kotteaxeln ser helt slät ut

Back To Top