skip to Main Content
Kada

Kåda som skydd

Vissa trädslag producerar kåda som skydd mot insekts- och svampangrepp eller för att läka sår som uppstått på trädet. I Sverige är det tall och gran som producerar kåda men i andra länder finns det även vissa lövträd som producerar kåda. Kåda består av hartssyror och monoterpener men sammansättningen varierar både mellan olika trädslag och mellan samma sorts träd som växer på olika platser. Tätvuxna eller långsamt växande träd har mer kåda i kärnveden, dvs den mörkare delen av trädets stam, jämfört med träd som har vuxit snabbare. Tall har mer kåda i kärnveden än vad gran har. Kåda finns också i den sk törveden dvs den ved som har blivit skadad. Kåda har många användningsområden tuggummi, fernissa, harts, lim, rökelse och till och med parfym. Kådan kan även användas för att göra salva till sår men då ska man vara försiktig eftersom kåda innehåller ämnen som kan vara allergiframkallande.

Back To Top