skip to Main Content
myrstack

I stackens källare

Björnen sover björnen sover i sitt lugna bo men vad gör myrorna hela vintern – jo de sover de också. Längst ned i stackens ”källarvåning” som är minst lika stor som stacken ovan jord ligger myrorna som i dvala hela vintern. Det är inte helt ovanligt att gröngölingar (en fågel) eller rävar hackar upp och förstör stacken för att komma åt myrorna i källaren. Den röda skogsmyran (även kallad vanlig skogsmyra) är en av de vanligaste av de ca 80 myrarterna vi har i Sverige. En stack kan innehålla flera hundratusen myror vilket beror på att den röda skogsmyran har flera drottningar (kan vara ett hundratal) i varje stack, något som inte är helt vanligt bland andra arter.

Back To Top