skip to Main Content

Miljötillstånd har beviljats till Jädraås Vindkraft AB

Länsstyrelsens i Gävleborg beviljade miljötillstånd har vunnit laga kraft. Detta innebär att Jädraås Vindkraft AB har tillstånd att uppföra upp till 116 vindkraftverk med en effekt på maximalt 4 MW per verk. Tillståndet är det största som beviljats en svensk vindkraftspark.

Parken är belägen ca 5 km sydväst om Jädraås samhälle och berör såväl Ockelbo som Falu kommun.

Jädraås Vindkraft AB ägs till lika delar av Bergvik Skog AB och Ownpower Projects AB.

Back To Top