skip to Main Content
Ett av växthusen på plantskolan i Sör Amsberg

Landshövdingen besöker plantskolan Sör Amsberg

Den 15 december besöker landshövding Ylva Thörn Bergvik Skogs plantskola Sör Amsberg utanför Borlänge. Besöket sker med anledning av de investeringar som har genomförts i verksamheten.

Mellan 2015 och 2017 har Bergvik Skog investerat 55 miljoner i bland annat nya växthus, miljövänligare uppvärmningssystem, frys och förråd. Investeringarna möjliggör ökad produktion och minskar samtidigt verksamhetens miljöbelastning bland annat tack vara ett minskat koldioxidavtryck.

Landshövdingen kommer under dagen att få en rundvandring på plantskolan och se resultaten av investeringarna. Därtill kommer Bergvik Skogs arbete med föryngring och plantproduktionen i sin helhet att presenteras.

Plantskolan Sör Amsberg producerar årligen 22-27 miljoner plantor, i huvudsak gran och tall. Bergvik Skog har även en plantskola i Nässja Gästrikland och Sjögränd Värmland. De tre plantskolorna producerar tillsammans årligen 55-60 miljoner plantor.

För mer information om Bergvik Skogs plantskoleverksamhet besök gärna https://plantor.bergvikskog.se eller följ plantskolornas dagliga verksamhet på Instagram @bergvikskogplantor.

Back To Top