skip to Main Content

Jag söker kontakt angående:

På den här sidan kan du hitta kontaktuppgifter till Bergvik Skogs anställda baserat på de vanligaste frågorna som inkommer till oss. I menyn kan du klicka för att ta dig till respektive fråga/ämne. Du hittar alla anställdas kontaktuppgifter under Kontakt.

Köp och försäljning

Lars Bremer

Lars Bremer

Tel: 023-583 04,
070-307 10 69

Köp och försäljning av fastigheter, områdesansvarig för Värmland.

Jan Larsson

Jan Larsson

Tel: 023-583 26,
070-307 10 76

Köp och försäljning av fastigheter, områdesansvarig för Västmanlands och Örebro län samt kommunerna Smedjebacken, Ludvika, Avesta, Hedemora och Säter.

Gunnar Levin

Gunnar Levin

Tel: 023-583 25,
070-307 10 62

Köp och försäljning av fastigheter, områdesansvarig för Jämtland, Halland samt kommunerna Malung/Sälen, Älvdalen, Leksand, Rättvik, Mora och Orsa.

Maria Stenqvist

Maria Stenqvist

Tel: 023-583 24,
070-307 10 74

Köp och försäljning av fastigheter, områdesansvarig för Uppland, Gästrikland, Hälsingland och Härjedalen.

Mikael Perers

Mikael Perérs

Tel: 023-583 23,
070-327 97 01

Köp och försäljning av fastigheter, områdesansvarig för kommunerna Falun, Borlänge, Gagnef och Vansbro.

Fastighetsadministration, nyttjanderätter och servitut

Irene Wellert

Irene Wellert

Tel: 023-583 28,
070-307 10 78

Arkiv, hyror och arrenden, täkter, ekonomiadministration

Claes Mårtensson

Claes Mårtenson

Tel: 023-583 71,
070-272 10 90

Dammar, fiske, kraft-, tele- och optoledningar, skogsbruksplaner, GIS-frågor

Jakt

Bild Michael Larsson

Michael Larsson

Tel: 070 – 370 00 41

Fiske

Claes Mårtensson

Claes Mårtenson

Tel: 023-583 71,
070-272 10 90

Fastighetsadministration.

Skogsvård och avverkning

Lars-Erik Wigert

Lars-Erik Wigert

Skogschef

Tel: 023-583 20,
070-307 10 70

Övergripande i frågor om skogarnas skötsel och drift samt plantproduktion.

Naturvård

Nicklas Samils

Nicklas Samils

Chefsekolog, PhD

Tel: 023-583 21,
070-307 10 71

Naturvård, reservatsfrågor, miljöpolitik, FoU.

Fredrika W

Fredrika Wrethling

Ekolog

Tel: 023-583 79,
070-307 10 61

Naturvård, Ekologiska Landskapsplaner.

Vindkraft

Torsten Persson

Torsten Persson

Partneransvarig, Projektledare

Tel: 023-583 74,
070-307 10 66

Arrendeverksamhet, Certifiering, GIS/IT.

Per Skyttner

Per Skyttner

Projektansvarig, Projektledare

Tel: 023-583 75,
070-595 51 11

Projekt, vindmätning, elnät.

Köp av plantor

Nässja plantskola

Berreksvägen 45
810 20 Österfärnebo
Tel 0291-445 51
Fax 0291-510 31

Sjögränd plantskola

Sjögränd 10
683 40 Uddeholm
Tel 0563-233 29
Fax 0563-233 24

Plantskolan Sör Amsberg

Amsbergsvägen 101
784 68 Borlänge

Tel 0243-23 70 90 – plantleveranser/ekonomi
Tel 0243-23 70 91 – övrigt
Fax 0243-23 70 94

Rebecca Larsson

Rebecca Larsson

Biträdande plantskolechef, Nässja plantskola Gästrikland

Tel: 0291-445 50
070-070-307 10 41

Kajsa Matsson

Kajsa Matsson

Biträdande plantskolechef, Sjögränd plantskola Värmland

Tel: 070-628 15 45

Malin Lindstrom Eriksson

Malin Lindström Eriksson

Biträdande plantskolechef, Sör Amsberg plantskola Dalarna

Tel: 0243-23 70 90
073-232 42 80

Certifiering och synpunkter

Moa Ullén

Moa Widman

Certifikatsförvaltare

Tel: 023-583 29
070-307 10 89

Skoglig certifiering, miljöledning, klagomålshantering.

Annonsering, sponsring och grafisk profil

Sofia Lilja

Sofia Lilja

Hållbarhets- och kommunikationschef, PhD

Tel: 023-583 03,
070-556 77 20

Certifiering, hållbarhetsredovisning, antikorruption, hemsida, kommunikation.

Lediga tjänster och jobb på Bergvik Skog

Erik Bergström

Erik Bergström

Redovisningschef

Tel: 023-583 13,
070-307 10 63

Ekonomi, redovisning, skatter, HR.

Back To Top