skip to Main Content

Kontakt

Här hittar du kontaktuppgifter till anställda på Bergvik Skog.  Omstruktureringen av Bergvik Skog är nu genomförd (2019-05-31), kontakter till de nya markägarna och karta över markfördelningen finns på denna länk.

Ledningsgruppen

Anders Eriksson

Anders Eriksson

Verkställande direktör

Tel: 070-307 10 51

Ekonomi, finans, risk management

Sofia Lilja

Sofia Lilja

Hållbarhets- och kommunikationschef, PhD

Tel: 070-556 77 20

Hållbarhet och kommunikation

Fastigheter

Jan Larsson

Jan Larsson

Tel: 070-307 10 76

A-G.Eriksson

Anna-Greta Eriksson

Tel: 070-307 10 86

Ombildningsfrågor

S.Björk-2

Sture Björk

Tel: 070-319 63 43

Ombildningsfrågor

Ekonomi och administration

Anders Eriksson

Anders Eriksson

Ekonomidirektör

Tel: 070-307 10 51

Ekonomi, finans, risk management

Erik Bergström

Erik Bergström

Redovisningschef

Tel: 070-307 10 63

Ekonomi, redovisning, skatter, HR.

Hållbarhet och kommunikation

Sofia Lilja

Sofia Lilja

Hållbarhets- och kommunikationschef, PhD

Tel: 070-556 77 20

Hållbarhet och kommunikation

Back To Top