skip to Main Content
Hårt Som Stål

Hårt som stål

Visste du att det finns forskningsstudier som pekar på att lignin kan göras så hårt och hållfast att det skulle kunna ersätta stål?
En Förrädisk Delikatess

En förrädisk delikatess

Stenmurklan doftar och smakar gott men trots upprepade förvällningar försvinner inte alla giftiga ämnen. Livsmedelsverket avråder oss därför numera från att äta stenmurkla.
Leklandet Skogen!

Leklandet Skogen!

Vet du att det finns ett lekland som är gratis och som dessutom gör barnen friskare?
Granskottssirap

Granskottssirap

Visste du att du kan göra sirap av gran? Det är väldigt gott på glass och på starka ostar.
Kvinnligt Skogsföretagande

Kvinnligt skogsföretagande

Idag är det den internationella kvinnodagen och därför vill Nyfiken på skog uppmärksamma alla ca 125 400 kvinnliga skogsägare i Sverige.
Kottar Som Braständare

Kottar som braständare

Förutom att generera frön till nya plantor, ge mat åt fåglar och smådjur i skogen och vara vackra dekorationer till jul så är kottar utmärkta som braständare!
Tjärdal Då Och Nu

Tjärdal då och nu

Tjära har producerats i Sverige sen järnåldern. Under 1800-talets senare hälft var Sverige tillsammans med Finland världsledande på export av tjära, med en toppnotering 1863 på 227 000 tunnor.
Från Vänster Till Höger

Från vänster till höger

När träd växer så vrider sig stammen på grund av att fibrerna är snedställda. Hur trädet vrider sig skiljer sig mellan olika arter och olika individer.
Ett Miljövänligare Val

Ett miljövänligare val

Har du sett att du kan göra ett miljövänligt val i matbutikernas kassa? Nej jag menar inte att du ska köpa en miljökasse i plast, jag tycker att du ska köpa en vanlig papperskasse!
Back To Top