skip to Main Content
Att Darra Som Ett Asplöv!

Att darra som ett asplöv!

Att darra som ett asplöv Aspens vetenskapliga namn är Populus tremula, där tremula syftar på aspens blad som darrar i vinden. Att aspens blad darrar…

Vad är Skog?

Vad är skog?

Vad är skog? Enligt FN:s jordbruks- och livsmedelsorganisation FAO är en skog ett område som är större än 0,5 hektar (tänk dig en yta som…

Hur Många Träd Finns Det?

Hur många träd finns det?

Hur många träd finns det? Hur många träd finns det i Sverige? Enligt Riksskogstaxeringens* beräkningar så finns det ungefär 87 572 940 000 träd i…

Varför Blir Löven Gula?

Varför blir löven gula?

Varför blir löven gula? Varför blir löv gula på hösten? Den gula färgen som kommer av karotenoider finns egentligen där året om men den gröna…

Kan Träd Frysa?

Kan träd frysa?

Kan träd frysa? Träden står ju där de står och får ta temperatursvängningarna över året. Stora delar av trädet utgörs faktiskt av död vävnad som…

Svartprickiga Lönnblad

Svartprickiga lönnblad

Svartprickiga lönnblad Visst är det vackert när lönnbladen blir gula på hösten! Men ofta är bladen svartfläckiga av en svampsjukdom som heter lönntjärfläck. På våren…

Hur Många Skogar Har Vi I Sverige?

Hur många skogar har vi i Sverige?

Hur många skogar har vi i Sverige? En skog, flera skogar, hur många skogar har vi i Sverige? Statistiken är enkel: Sveriges landyta motsvarar ca…

Back To Top