skip to Main Content

Fördelning av Bergvik Skog Väst AB:s mark på nya ägare samt Bergvik Skog Öst AB:s mark.

Kartan visar hur mark tillhörig Bergvik Skog Väst AB kommer att delas upp mellan de övertagande bolagen samt Bergvik Skog Öst AB:s marker. Avvikelser kan förekomma i kartan.

Tryck på >>-symbolen för att visa teckenförklaringen. Det går också att klicka på markinnehavet i kartan.

Back To Top