skip to Main Content
Bergvik1659

Kallelse och handlingar till årsstämma den 3 maj 2018

Aktieägarna i Bergvik Skog AB (publ), org. nr 556610-2959, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 3 maj 2018, klockan 13.00 på Kungsgatan 9 i Stockholm, hos Advokatfirma DLA Piper.

Årsstämmoprotokoll 3 maj 2018

Bergvik Skog AB – kallelse AGM 2018 final

Fullmaktsformulär_2018

Yttrande enl 18 4 ABL_2018

Årsredovisning 2017_low

Hållbarhetsredovisning 2017_low

Back To Top