skip to Main Content

Information till samfällighetsföreningar och vägföreningar

En omstrukturering pågår inom Bergvik-koncernen som inom kort kommer att leda till att Bergvik Skog Öst AB byter ägare och att Bergvik Skog Väst AB delas upp på sju nya bolag med separata ägare. Om inget oförutsett inträffar så ska förändringen vara genomförd till 1 juni 2019.

Vilka marker som går till vilka bolag framgår av kartan här. Kontaktuppgifter till dessa bolag ser du nedan.

Stora Enso Silva AB
Fakturaadress:
Stora Enso Silva AB, Referens: Skog inköp, FE1000, 831 88 Östersund
Kontaktperson: skog.inkop@storaenso.com, Tel 010-468 22 25
Hemsida: www.storaensoskog.se

Kopparfors Skogar AB
Fakturaadress:
Kopparfors Skogar AB, Referens: för och efternamn, Trotzgatan 25, 791 71 Falun
Kontaktperson: Lars Bremer
Hemsida: https://kopparfors.se/  

Gysinge Skog AB
Fakturaadress:
E-post: Inbox.lev.855779@arkivplats.se
Post: Gysinge Skog AB, Kund-id FRX7824, FE301, 105 69 Stockholm
Kontaktperson: Vegard Haanaes VD/CEO, Gysinge Skog AB, Trotzgatan 25, 791 71 Falun, vegard.haanaes@gysingeskog.se, +46 (0)70 221 55 75
Hemsida:

Hällefors Tierp Skogar AB
Fakturaadress: Se hemsidan
Kontaktperson: Se hemsidan
Hemsida: https://htskogar.se/kontakt/

PI Skog Syd AB
Fakturaadress: Se hemsidan
Kontaktperson: Se hemsidan
Hemsida: www.piskog.com

Borgviks Skogar AB
Fakturaadress: På dal förvaltnings AB, c/o Tham invest AB , Box 7370, 103 91 Stockholm
Kontaktperson: Per Karlsson, 0730-86 12 50 per.karlsson@bonnierdigital.se
Hemsida:

AB Karl Hedin
Fakturaadress: Box 2008, 737 02  FAGERSTA
Kontaktperson:
Björn Örtenblad      070-6976608     bjorn.ortenblad@abkarlhedin.se
Robert Pettersson  070-3534122     robert.pettersson@abkarlhedin.se
Hemsida:

Bergvik Skog Öst AB
Fakturaadress: FE 272, 107 76 Stockholm

För PDF:er eller EDI: billerudkorsnas.bergvik@bscs.basware.com  

Kontaktperson: Lise-Lotte Swing 070-7951223 lise-lotte.swing@billerudkorsnas.com
Hemsida: www.billerudkorsnas.se/skog

Back To Top