skip to Main Content

Hållbarhetsredovisning 2015 publicerad

Bergvik Skogs hållbarhetsredovisning för 2015 är nu publicerad och finns att ladda ned. Under hösten 2015 genomförde Bergvik Skog en andra intressentdialog som grund för utformning av hållbarhetsredovisningen. Innehållet i redovisningen avspeglar därför de frågor som våra intressenter, interna och externa, tycker är viktigast för oss att arbeta med. Hållbarhetsredovisningen ger därmed inte en komplett bild av allt hållbarhetsarbete som Bergvik Skog utför, ytterligare information finns på vår hemsida.

Bergvik Skog Hållbarhetsredovisning 2015 uppslag

Bergvik Skog Hållbarhetsredovisning 2015 ensidig

För ytterligare information kontakta Sofia Lilja, chef för hållbarhet och kommunikation och ansvarig för hållbarhetsredovisningen.

sofia.lilja@bergvikskog.se

023-583 03

Back To Top