skip to Main Content

Vindkraft och biobränsle

Bergvik Skog stöttar omställningen till ökad andel förnyelsebar energi genom produktion av biobränsle från skog och utveckling av vindkraft.

Bergvik Skog arbetar för etablering av vindkraftverk på egen mark. Cirka 5 % av vår mark har potential för vindkraftetablering utifrån vindförhållanden och avstånd till bebyggelse. Vi utvecklar egna större vindkraftprojekt, sedan överlåts projekten till annan part som bygger vindparken. Vi upplåter även arrenden för vindkraft. Vid utgången av 2017 fanns det 112 vindkraftverk på vår mark som bidrar med ca 600 GWh förnybar energi per år.

Genom att ta ut avverkningsrester såsom grenar, ris och toppar (sk GROT) kan Bergvik Skog bidra till produktionen av biobränsle. Det årliga uttaget av GROT från våra marker uppskattas motsvara el till ca 27 000 eluppvärmda villor  under ett år. I framtiden ser vi goda möjligheter att öka uttaget och att producera fordonsbränsle av detta sortiment.

Vindkraftverk
GROT
Back To Top