skip to Main Content

Skogens produktionsförmåga

Ett aktivt skogsbruk är viktigt för miljön på flera sätt. Den växande skogen tar upp koldioxid och begränsar därmed klimatpåverkan och de skogliga resurserna kan användas för att ersätta material baserade på fossil olja, metaller och andra resurser med större klimat- och miljöpåverkan.

Bergvik Skog arbetar kontinuerligt för att se till att skogen producerar så mycket skogsråvara som möjligt, inte enbart på grund av vårt ekonomiska ansvar utan även på grund av vårt miljöansvar. Detta beror på att skogliga råvaror kan ersätta mindre miljövänliga alternativ baserade på icke förnyelsebara material. Samtidigt tar den växande skogen upp koldioxid och hjälper samhället att bromsa klimatförändringar. Baserat på siffror för 2017 beräknas vår skog årligen ta upp cirka 2,1 miljoner ton koldioxid. Uttaget av skogsråvara genom avverkning på Bergvik Skogs mark ska vara långsiktigt hållbar både till utförande och i omfattning.

Hur mycket som kan avverkas beräknas utifrån skogens utseende idag, framtida tillväxt, tillämpad skogsskötsel, samt de ekonomiska, sociala och ekologiska förutsättningar som verksamheten har. Med långsiktigt avser vi utvecklingen under de närmaste 100 åren. Avverkningsnivån ligger årligen mellan 75 och 80 % av skogens totala tillväxt. Det betyder att skogen varje år växer mer än vad vi väljer att avverka.

bergvik0895
liten-planta-blir-stort-trad
Back To Top