skip to Main Content

Förebygga förorening

Årligen producerar Bergvik Skog ca 60 miljoner plantor i våra tre plantskolor.

Ungefär hälften av de producerade plantorna får antingen ett kemiskt eller ett mekaniskt skydd mot skadegörare. Sedan 2011 har användningen av kemisk behandling sjunkit från 90 till 12 % av totala antalet behandlade plantor. Bergvik Skogs målsättning är att användningen av insekticider ska vara helt borta år 2018.

Plantor

Plantskydd

Plantskydd

Plantproduktion 2013–2017 (miljoner plantor)

Plantproduktion 2013–2017 (miljoner plantor)
Back To Top