skip to Main Content

Certifiering

Bergvik Skog upprätthåller certifiering enligt FSC, PEFC och ISO 14001. Certifieringsåtagandena ställer krav på hur verksamheten ska bedrivas och hur uppföljning ska ske. Certifiering är även ett sätt att kommunicera verksamheten utåt. 

Bergvik Skog har gjort ett långsiktigt åtagande att följa de svenska FSC- och PEFC-standarderna samt svensk lagstiftning. Den svenska skogsmarken är certifierad enligt Forest Stewardship Council®(FSC) och Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes (PEFC) sedan bolaget etablerades 2004. Vår verksamhet i Lettland är sedan början av 2013 certifierat enligt FSC. Vi anlitar SGS Qualifor/SP för revisionsarbetet i Sverige och Rainforets Alliance/NEPCon i Lettland. Bergvik Skog deltar även i vidareutveckling och revision av de nationella standarderna genom medlemskap i svenska och internationella FSC och PEFC. Sedan 2014 är den svenska verksamheten certifierad enligt ISO 14001 även detta hos SGS. ISO 14001-certifikatet omfattar den skogliga verksamheten, plantskolor, vindkraftsprojektering, fastighetsavdelningen och huvudkontoret i Falun.

Licensnummer FSC Sverige Bergvik Skog Väst (BSV): FSC-C004499

Licensnummer FSC Sverige Bergvik Skog Öst (BSÖ): FSC-C125552

Certifikatsnummer PEFC Sverige Bergvik Skog Väst (BSV): nr 5790 PEFC

Certifikatsnummer PEFC Sverige Bergvik Skog Öst (BSÖ): nr 5813 PEFC

Licensnummer FSC Lettland: FSC-C114153

Certifikatsnummer ISO 14001: SE14/148681

Har du synpunkter på Bergvik Skogs skogsbruk? Skriv till: synpunkter@bergvikskog.se

Back To Top