skip to Main Content

God lönsamhet

Här hittar du övergripande finansiell information för Bergvik Skogs verksamhet under åren 2011-2016. Informationen uppdateras i takt med publicering av årsredovisningar.

Fakturering

Fakturering

Rörelseresultat före omvärdering av växande skog

Rörelseresultat

Resultat miljoner kronor

Resultat milj

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Kassaflöde miljoner kronor

Kassaflöde

Värdet på växande skog och mark

Värdet

Avkastning

avkastning

Skuldsättningsgrad

skuldsattningsgrad
Back To Top