skip to Main Content

Industridoktorander

Aktuella forskningsprojekt för Bergvik Skogs industridoktorander.

Aktuella forskningsprojekt

Alexis Sullivan – Undersökning av den genetiska variationen i anlagda bestånd respektive naturbestånd av gran

Stacey Thompson (huvudhandledare) och Nathaniel Street

Recent advances in DNA sequencing technologies allow unprecedented understanding of the origin and distribution of genetic diversity in forest trees. Presently, our research on Norway spruce focuses on three main areas:

The spruce family history

Much like a family’s genealogical tree, evolutionary trees can be used to document the descent of species from a common ancestor. In addition to helping us better understand how species develop, evolutionary trees are an important tool for studying adaptation, gene function, and population dynamics.

Is there more than one species of ‘Norway spruce’ in Europe?

Some studies have recently suggested that Norway spruce may actually be made up of two somewhat distantly related species. If verified, our understanding amount of genetic diversity within Norway spruce, associations between adaptive traits and alleles, and the heritability of ecologically and commercially important characteristics may need to be reassessed. In addition, accurate species delimitation is also important for forest management and conservation.

How did Norway spruce recolonize Europe after the last Ice age?

Plant populations may respond to climate change in three ways: they may adapt, migrate, or die out. However, many trees, including Norway spruce, have natural migration rates that are likely insufficient to track rapid climate change. Instead, these species must either rely on standing genetic variation to adapt to a new environment or on human-assisted migration to suitable habitat. Predicting the capacity of Norway spruce to adapt to future conditions and making sound assisted-migration decisions requires quantitative estimates of standing genetic variation and the architecture of adaptive traits.

Genetics of managed Norway spruce stands from seed orchard to maturity

Seed orchards form the link between breeding programs and production forests. Understanding the genetic changes occurring in each step of the breeding process from seed orchard to mature production forest is important for balancing diversity and gain in tree improvement programs. On the production side, empirical data on the extent of pollen contamination, family structure, and natural selection after deployment is necessary to optimize the efficiency and cost-effectiveness of seed orchards.

Jenny Lundströmer – Hur förädlar vi på bästa sätt fram nytt plantmaterial anpassat för framtida klimatförändringar och hur använder vi bäst befintliga förädlade frökällor i ett föränderligt klimat?

Oskar Skogström (industrihandledare), Johan Westin, Mats Berlin, Harry Wu och Sara Abrahamsson.

Framtidens klimat kommer att kräva skogsmaterial anpassat till helt andra villkor än de som finns idag. Målet med projektet är att utveckla modeller som på ett bra sätt beskriver hur enskilda träd, genotyper, samspelar med tillväxtmiljön. Främst gäller det samspelet med temperaturmiljön eftersom den kommer att påverkas mest av klimatförändringarna. Modellen kommer att användas för att välja ut individer i trädförädlingen eller till massförökning i fröplantager och samtidigt ta hänsyn till förväntade klimatförändringar. Modeller kommer även att utvecklas för var man bäst använder olika förädlade material och även för att beskriva lämpliga användningszoner över generella klimatgradienter. Genotyp och miljösamspel är också intressanta för urval av enskilda träd eller familjer för platsspecifika effekter så som till mycket frostutsatta eller till inte alls frostutsatta odlingsplatser.

Projektet består av flera delar. En del av projektet innebär analys av artificiella klimatexperiment i växthus, där den årliga tillväxtcykelns respons på klimatvariabler, främst temperatur, ska utvärderas. I en annan del av projektet görs en mega-dataanalys av hur nordiska granpopulationers tillväxt samspelar med miljön. Miljön kommer att beskrivas med klimatdata baserat på meteorologiska data som används i klimatscenarioforskning och på variabler som på annat sätt beskriver lokalen. Även användning av frö från Östeuropa i förhållande till alternativa frömaterial kommer att studeras utifrån ett klimat och selektionsperspektiv. Ett praktikprojekt inom doktorandutbildningen är att i samarbete med Bergvik Skog Plantor AB anlägga en ny fröplantage med tall i Sör Amsberg.

Back To Top