skip to Main Content

Försöksparker

Bergvik Skog är markvärd för två försöksparker, Jädraås i Gästrikland och Siljansfors i Dalarna.  Verksamheten i båda parkerna leds av den Skogsvetenskapliga fakulteten vid Sveriges Lantbruksuniversitet. Siljansfors som etablerades 1921 är en av de äldsta försöksparkerna i Sverige och omfattar 1 500 hektar. Försöksparken i Jädraås är mindre, cirka 360 hektar.

Försöksparkerna arbetar bland annat med att samla in data från försöksytor under långa tidsperioder, ofta flera tiotals år. Mätningar avser framför allt skogens tillväxt, men även data om exempelvis klimat, vattenflöden och vattenkvalitet hanteras. Vid Siljansfors studeras olika former av avverkning och föryngring som blädning, skärmar och fröträdsföryngring liksom skogsbrukets inverkan på markvatten, avrinning, vattenkvalitet och grundvattennivå.

Utöver huvudsysslorna forskning och informationsinsamling, har försöksparkerna en viktig roll i att verka för utbildning och att vara värd för skogliga exkursioner, allt från förskoleklasser till universitetsstudenter. För mer information om besök eller arbetet på parkerna kan du kontakta Christer Karlsson som är försöksledare och parkchef christer.karlsson@slu.se 0250-134 84.

Totalt sett finns det nästan 300 försöksytor som Bergvik Skog är markvärd för, det vill säga försöksytor som ligger utanför de ovannämnda försöksparkerna.

Back To Top