skip to Main Content

Forskning och utveckling

Ett led i framväxten av det hållbara biobaserade samhället är framtagande av ny kunskap och information. Bergvik Skog bidrar till detta genom egna projekt, finansiering av industridoktorander och externa forskningsprojekt.

Vi är även finansiär, medlem eller partner i ett antal organisationer som på olika sätt arbetar för en hållbar utveckling: f3 arbetar för en fossilfri transportsektor, Cellutech utvecklar nya material baserat på trä, SweeTree arbetar för att öka trädens produktivet, och Svenskt Trä verkar för kunskapsspridning, inspiration och utveckling som rör trä, träprodukter och träbyggande.

Cykelhjälm i trä
CelluTech
Inre hamnen Sundsvall
Svenskt Trä
Back To Top