skip to Main Content

Timmer

Timmer är grova stammar från träd som kan sågas upp till sågade trävaror, alltså sådant som vi kan bygga hus och annat av.

Timmer är oftast grövre stockar än de som går till massaved och kraven på rakhet, färskhet, avsaknad av röta och störande kvistar är också högre på timmer. Timmer kan i sin tur delas upp i ett antal olika sortiment beroende på grovlek och till vad det ska användas.

I Sverige har vi en lång tradition av att bygga hus i trä. Ungefär 90 % av alla småhus (mindre bostadshus med 1-2 våningar) som byggts i Sverige har byggts med trästomme. Idag byggs allt fler flervåningshus, sporthallar och broar med trästomme. Trämaterialet är både lätt och starkt vilket gör att det även är användbart för påbyggnad av befintliga hus i stadsmiljö där det är trångt om ytor att bygga nytt på. Mer information om att bygga i trä med mera hittar du på branschorganisationen Svenskt Trä www.svenskttra.se.

När 1 kubikmeter virke används som byggnadsmaterial istället för cement, metall mm så minskar vi koldioxidutsläppen till atmosfären. Detta kallas för substitutionseffekt, vi byter något med stor miljöpåverkan till något med mindre miljöpåverkan. När 1 kubikmeter virke används istället för cement minskar koldioxidutsläppen med 1 500 kg. Motsvarande siffra för metall är 1 000 till 1 500 kg koldioxid.

Byggt i trä

Fågelsjö gammelgård

Timrade hälsingegårdar

Fågelsjö gammelgård, ett världsarv byggt i trä 1818.

Limnologen

Flervåningshus med trästomme

Limnologen i Växjö, prisbelönt bostadsområde med fyra åttavåningshus, byggda med trästomme 2009. Bild från Svenskt Trä.

Briggen Gerda

Träskepp

Detaljer från Briggen Gerda, byggd i trä mellan 1995 och 2003.

Back To Top