skip to Main Content

Bioekonomi

Ett träd som växer binder in koldioxid från luften i trädets ved samtidigt som trädet producerar syrgas som vi kan andas. När trädet avverkas kan alla delar av trädet tas tillvara och förädlas och koldioxiden blir kvar i veden under hela träråvarans livscykel.

Ett träd som växer binder in koldioxid från luften i trädets ved samtidigt som trädet producerar syrgas som vi kan andas. När trädet avverkas kan alla delar av trädet tas tillvara och förädlas och koldioxiden blir kvar i veden under hela träråvarans livscykel. Koldioxidbelastningen i samhället minskar ytterligare genom att skogsbaserade produkter ersätter olja och andra råvaror med högre klimatbelastning. Så genom att välja träbaserade produkter istället för exempelvis plast minskar användningen av olja och därmed utsläppen av koldioxid till luften. I slutet av kretsloppet för den skogliga råvaran används uttjänta skogliga produkter till att producera bioenergi.

Illustration, ett biobaserat samhälle

Idag går nästan hälften av all förbrukad skogsråvara i världen direkt till brännved. I Sverige ser det lite annorlunda ut. För att nyttja skogens resurser effektivt avseende positiv klimatpåverkan ska användarkedjorna vara så långa som möjligt. Det vill säga att istället för att använda skogsråvara direkt till brännved så ska råvaran förädlas, återanvändas och till sist bli till biobränsle. Idag kan alla produkter som kan göras av olja istället göras från skoglig råvara, läs mer om detta under Nya produkter från skog.

För varje träd som avverkas planteras minst två nya träd i den svenska skogen. Och vi har stor areal skog i Sverige, nästan 73 % av Sverige är täckt av skog och av denna areal är det ca 80 % som används för skogsbruk. Den årliga avverkning i Sverige motsvarar bara 1 % av den brukade skogen så därför hinner skogen växa mer än vad vi avverkar under ett år. Det tar bara 1 minut för den svenska skogen att producera det material som behövs för att bygga ett åttavåningshus helt i trä!

Enligt forskningsrådet Formas så innebär en bioekonomi: ”En hållbar produktion av biomassa för att möjliggöra en ökad användning inom en rad samhällssektorer. Syftet är att minska klimatpåverkan och användningen av fossila råvaror. Ett ökat förädlingsvärde av biomassa, samtidigt som energiåtgången minimeras och näring och energi tas tillvara från slutprodukterna. Syftet är att optimera ekosystemtjänsternas värde och bidrag till ekonomin.”

Tio bioekonomiska val som du kan göra!

  1. Kläder kan tillverkas av textilier som viskos och lyocell och andra cellulosabaserade material. Materialet kommer från dissolvingmassa som är en sirapsliknande massa som bildas när rivet trä kokas.
  2. Matförpackningar av papper har vidareutvecklats bland annat genom olika vätskebarriärer. Numera kan korken på mjölkpaketet eller plasten runt bananerna tillverkas av förnybar råvara.
  3. Såpa, ett av våra vanligaste rengöringsmedel, innehåller till stor del tallolja som är en biprodukt från massatillverkning. Idag används såpa fortfarande för att skura golv men även till tvättmedel och diskmedel.
  4. En form av cellulosa (CMC eller Carboxy Metyl Cellulosa) kan användas som konsistensgivare eller förtjockningsmedel i exempelvis glass, yoghurt och många efterrätter, till och med i tandkräm, latexfärger och tapetklister används det.
  5. Matrester kan rötas till biogas medan andra hushållssopor används för värmeproduktion eller el. Huvuddelen av all råvara för bioenergi kommer från växtriket.
  6. Hygienartiklar som blöjor och bindor är ofta gjorda av olika typer av cellulosa.
  7. En riktig bioekonomisk klassiker från 1949 är Wettextrasan som består av regenererad cellulosa som förstärkts med bomullsfiber.
  8. Förpackningar till mediciner görs ofta av papperskartong men i själva medicinen används ofta även cellulosa som bindemedel för att hålla ihop tabletter.
  9. Papperspåse!
  10. Vanillin kan tas fram ur barrved för att ge en naturlig arom till olika matprodukter som glass och kakor med mera.
Back To Top