skip to Main Content

Kompetensutveckling

En del i Bergvik Skogs övergripande strategi är att ha anställda med hög kompetens som klarar kvalificerade arbetsuppgifter. För att stärka och vidareutveckla medarbetarnas kompetens och yrkesroll hålls årliga utvecklingssamtal i syfte att identifiera vad som är bra och vad som kan förbättras.

Under 2017 deltog 100 % av de anställda i utvecklingssamtal med sin närmaste chef. Under samtalen utvärderas arbetsuppgifter och personliga målsättningar. För nyanställda ingår även en utvärdering av den första tiden i bolaget.

Medarbetare uppmuntras att delta i seminarier och konferens-dagar med relevans för respektive yrkesområde och arbetsuppgifter. Därutöver genomförs varje år ett antal internutbildningsdagar samt kalibreringsövningar för den skogliga verksamheten.

Under 2017 deltog 100 % av de anställda i koncernen i någon form av kompetenshöjande åtgärd. Två gånger om året arrangerar Bergvik Skog så kallade Bergviksdagar för personalen på huvudkontoret, motsvarande aktivitet genomförs för plantskolor och personalen i Lettland. Avsikten är att skapa en bredare förståelse för hela verksamheten hos personalen. 2017 besökte vi delar av markinnehavet i södra Bergslagen, bland annat ett av våra 100 vitryggsområden. I samband med genomförda styrelsemöten håller VD även möten med personalen för att informera vad som har diskuterats och beslutats.

Andel anställda på huvudkontoret som genomfört någon form av kompetenshöjande åtgärd

kompetens
Back To Top