skip to Main Content

Jämställdhet och mångfald

Skogsbruket är en mansdominerad bransch och vi arbetar för att öka mångfalden.

Skogsbruket är en mansdominerad bransch och vi arbetar för att öka mångfalden. Sedan 2010 har andelen kvinnor i bolaget ökat, under 2017 har tre personer anställts på huvudkontoret och samtliga var kvinnor, därmed ligger andelen kvinnor nu på 43 % i koncernen. Ledningsgruppen består av 50 % kvinnor, i styrelsen är 1 av 11 ledamöter kvinnor.

Antal helårsanställda fördelat på åldersintervall och kön

antal helarsanstallda
Back To Top