skip to Main Content

Ansvarsfull och attraktiv arbetsgivare

Bergvik Skogs framgång bygger bland annat på att rätt information tillvaratas, att riktiga beslut fattas och implementeras. Dessa parametrar är direkt kopplade till medarbetarnas kompetens och välmående.

I den senaste intressentdialog som vi genomförde under 2015 visade både våra interna och våra externa intressenter att en av våra mest väsentliga frågor är att vara en ansvarsfull och attraktiv arbetsgivare. Därför arbetar Bergvik Skog med detta genom tre prioriterade frågor jämställdhet och mångfald, hälsa och säkerhet, samt kompetensutveckling. Du kan läsa mer om vårt arbete under flikarna i menyn.

Back To Top