skip to Main Content

Delning av Bergvik Skog Väst AB

Styrelsen för Bergvik Skog Väst AB har den 22 februari antagit en delningsplan enligt 24 kap. 1 § 2 st. 1 p. aktiebolagslagen (2005:551) samt ingivit denna till Bolagsverket i syfte att ansöka om tillstånd för att verkställa delningen.

Detta innebär att Bergvik Skog Väst AB ska delas genom att all verksamhet som bedrivs inom Bergvik Skog Väst AB ska överföras till sju övertagande bolag som bildas i samband med delningen. Bergvik Skog Väst AB har, i samband med att delningsplanen antagits av styrelsen underrättat samtliga kända borgenärer.

Denna sida kommer att uppdateras löpande med information om delningen, frågor och svarsdokument, status samt tidplan för att verkställa delningen.

Om ni inte hittar den information ni söker här är ni välkomna att ringa oss vardagar mellan 13.00-16.00 på följande telefonnummer:

  • 070-3071046
  • 070-3071068

Karta

Back To Top