skip to Main Content
Vindkraftverk

Byggstart för vindkraftsprojekten Tönsen och Åmot-Lingbo

OX2 meddelar idag att finansiering och byggnation av projektet Valhalla med totalt 85 vindkraftverk har säkerställts. Det blir en av de största landbaserade vindkraftsanläggningarna i Europa med en genomsnittsproduktion på ca 1,1 TWh per år, vilket kan jämföras med Sveriges totala vindkraftsproduktion som var 15,4 TWh 2016.

Projektet, som omfattar delprojekten Tönsen och Åmot-Lingbo, är beläget inom Ockelbo och Bollnäs kommuner. Tillstånden för projekten har utvecklats i ett samarbete mellan OX2 och Bergvik Skog.

”Bergvik Skog är mycket stolta att det fattats beslut om finansiering och byggnation av våra samarbetsprojekt med OX2. Beslutet innebär att vi kommer nå vårt miljömål om 2 TWh vindkraftproduktion på bolagets mark. För Bergvik Skog är också projektets bidrag till lokala jobb under såväl byggnation som drift en viktig positiv effekt” säger Björn Risby, affärsområdeschef Bergvik Skog.

Aquila Capital, en ledande europeisk förvaltare av alternativa placeringar, förvärvar hela projektet. OX2 startar byggarbeten omgående och vindkraftparkerna Åmot-Lingbo och Tönsen beräknas stå helt klara våren 2020.

”Detta är resultatet av ett framgångsrikt samarbete med såväl Aquila som Bergvik Skog de senaste åren. Vi är speciellt stolta över att kunna leverera ett så här stort och effektivt projekt som Valhalla”, säger Paul Stormoen, vd på OX2 Wind.

För mer information kontakta:

Per Skyttner, projektledare, 070-595 51 11, per.skyttner@bergvikskog.se 

Björn Risby, affärsområdeschef, 070-579 37 97, bjorn.risby@bergvikskog.se

Fakta om projekt Valhalla

  • Projektet har en total effekt om 357 MW och består av vindparkerna Tönsen och Åmot-Lingbo i Bollnäs och Ockelbo kommun.
  • Totalt 85 vindkraftverk kommer att byggas varav 58 st i Åmot-Lingbo vindpark och 27 st i Tönsen vindpark.
  • Samtliga vindkraftverk kommer från Vestas och är av modellen V136-4.2 MW med en totalhöjd om 180 meter.
  • Den förväntade genomsnittsproduktionen är ca 1,1 TWh per år, vilket motsvarar årsförbrukningen av hushållsel för ca 223 800 hushåll (5 000 kWh per hushåll)
  • Tillstånden har utvecklats i ett samarbete mellan OX2 och Bergvik Skog.
  • Projektets storlek innebär att Svenska Kraftnät anlägger en helt ny stamnätstation som kopplas till en passerande 400-kV ledning väster om Lingbo i Ockelbo kommun.

171218_Pressmeddelande Valhalla_Bergvik

Back To Top