skip to Main Content

Bergvik Skog och Stora Enso bildar vattenlandskap

Bergvik Skog kommer tillsammans med Stora Enso att upprätta så kallade vattenlandskap på sina marker. Det innebär fokuserade naturvårdssatsningar mot ett par särskilt utpekade vattenmiljöer med höga naturvärden.

– Skärjån, 25 km söder om Söderhamn, och Kolarsjöbäcken, 7 km väster om Los, är de områden som pekats ut från de vattendragsinventeringar som genomförts, berättar ekolog Börje Pettersson på Bergvik Skog. Den mycket fascinerande, men hotade flodpärlmusslan förekommer i båda vattendragen och för att garantera dess överlevnad på längre sikt är det viktigt att göra konkreta bevarandeåtgärder.

– Nu på tisdag kväll, den 2 juni, påbörjas arbetet på allvar. Då har vi bjudit in både markägare och andra berörda som Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen, Söderhamns kommun och Ljusne Sportfiskeklubb till ett första informationsmöte i Hyttan, Axmar bruk, fortsätter Ulrica Lund-Lissman, miljöspecialist på Stora Enso Skog.

– Målet med träffen är att skapa samsyn kring vilket vatten vi vill att våra barnbarn ska ärva och vad vi behöver göra för att nå dit. Under hösten kommer vi också att bjuda in till en träff då vi besöker tänkbara åtgärdsobjekt och tittar på den fascinerande flodpärlmusslan.

På onsdag den 3 juni sker ett motsvarande möte på biblioteket i Los.

– Vi hoppas och tror på stor uppslutning båda kvällarna. Arbetet med vattenlandskapen blir framgångsrikt först när vi tillsammans skapar en samsyn och delaktighet, avslutar Ulrica Lund-Lissman.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Börje Pettersson, Chefsekolog, Bergvik Skog, tel 070-307 10 72

Ulrica Lund-Lissman, Miljöspecialist, Stora Enso Skog, tel 01046- 778 07

 

  • 2 juni – informationsträff på Hyttan i Axmar, kl 18:00-21:00
  • 3 juni – informationsträff på biblioteket i Los, kl 18:00-21:00
Back To Top