skip to Main Content

Bergvik Skog och Stena satsar på mer vindkraft i framtiden

Bergvik Skog och Stena har undertecknat ett samarbetsavtal i syfte att långsiktigt möjliggöra mer vindkraft på Bergvik Skogs mark. Stena fortsätter därmed sitt arbete med att stärka sin projektportfölj inför framtiden.

Bergvik Skog och Stena Renewable har undertecknat ett långsiktigt samarbetsavtal som innebär att Stena och Bergvik Skog tillsammans söker efter nya områden på Bergvik Skogs mark där man tror på en möjlig etablering av vindkraft. Framför allt rör det sig om områden som kommunerna pekat ut som lämpliga i sina översiktsplaner.
”Att få förtroendet att arbeta nära en av Sveriges största markägare som Bergvik Skog är väldigt glädjande och ett bevis på Stenas långsiktighet. Det är också ett betyg på att vi har åstadkommit mycket på den korta tid vi varit aktiva inom vindkraft.
Detta samarbetsavtal är en långsiktig satsning. Med de idag mycket långa handläggningstiderna för nya tillstånd tror vi inte att de nya projekten kommer realiseras före år 2020. Vi ser dock att behovet av ny energi kommer att vara stort framöver i Sverige när energisystemet genomgår en föryngringsprocess. I denna omställning spelar landbaserad vindkraft en stor roll, inte bara för att den är miljövänlig, utan även för att det är det billigaste sättet att producera ny energi på”, säger Stena Renewables VD Peter Zachrisson.
”Vi är glada över att kunna fördjupa vårt samarbete med Stena Renewable. Vi är liksom Stena övertygade om att landbaserad vindkraft kommer fortsätta vara en viktig del av energiomställningen i Sverige och ser en stor potential till detta på våra marker ”, säger Björn Risby Affärsområdeschef på Bergvik Skog AB.

För mer information kontakta:
Björn Risby, Affärsområdeschef Bergvik Skog, 023-583 19, bjorn.risby@bergvikskog.se
Torsten Persson, Partneransvarig Bergvik Skog,023-583 74, torsten.persson@bergvikskog.se
Peter Zachrisson, VD Stena Renewable, 0704-855393, peter.zachrisson@stena.com

Pressmeddelande Bergvik Skog samarbetar med Stena Renewable 150114

Back To Top