skip to Main Content

Bergvik Skog ny part i f3

Bergvik Skog förstärker nu Svenskt kunskapscentrum för förnybara drivmedel (f3) för att stötta och påverka omställningen till en fossilfri transportsektor. Bergvik Skog representerar en ny bransch i kunskapscentrumet. 

– Det känns jätteroligt att vi nu mitt i den andra etappen stärker upp med en aktör från skogen, säger Johanna Mossberg, föreståndare för f3. Bergvik Skog är en av Sveriges största skogsägare och vi ser fram emot att ha dem som en aktiv part i f3.

– I f3:s arbete att skapa vetenskapligt säkerställt underlag för beslut när det gäller övergången till fossilfria drivmedel är det viktigt att parter från hela värdekedjan från råvara till transport deltar. Bergvik Skog, med stor kunskap om skogsproduktion, innebär därför ett värdefullt tillskott och komplement till partnerskaran, säger Thomas Johannesson, f3:s styrelseordförande.

I f3 finns sedan tidigare industriella representanter för stora delar av biodrivmedelskedjorna, förutom just skogsägare och skogsindustrin. För Sverige, till skillnad från många andra EU-länder, är tillgången på skogsråvara av stor betydelse för utveckling och produktion av förnybara drivmedel i framtiden och skogliga frågor är viktiga för f3, inte minst i olika EU-sammanhang. Bergvik Skog kan därför bidra med nya perspektiv i f3:s olika forskningsprojekt och arbetet som påverkansplattform gentemot Horisont 2020.

– Jag tycker inriktningen på f3 är bra, säger Björn Risby, affärsområdeschef på Bergvik Skog och den som blir företagets representant i f3. Man skapar synteser utifrån befintlig forskning och tar fram breda beslutsunderlag. Det är många intressanta studier som pågår och som kan ge input till diskussionen om ett hållbart samhälle, fortsätter han.

– f3 har ett bra samarbetsklimat där utgångspunkten är ”vi gör det tillsammans”. Jag – och vi som företag – känner oss väldigt välkomna, säger Björn Risby.

Bergvik Skog vill medverka till ett hållbart biobaserat samhälle och som en av Sverige och Europas största privata skogsägare är klimatfrågan stor – skogen har en viktig roll att spela för klimatet dels som råvaruresurs och dels som koldioxidsänka.

Kontaktperson f3: Johanna Mossberg, telefon 073-319 70 97
Kontaktperson Bergvik Skog: Björn Risby, telefon 070-579 37 97

Pressmeddelande f3 – Bergvik Skog ny part i f3

Back To Top