skip to Main Content
p1020094-960x720

Bergvik Skog ingår avtal om renbete

Bergvik Skog har med Mittådalens, Tåssåsens och Handölsdalens samebyar träffat avtal som innebär att samebyarna får tillgång till ytterligare 70 000 hektar vinterbetesmarker i södra och östra Härjedalen.

Genom det nya avtalet förstärks samarbetet mellan de tre samebyarna i Härjedalen och Bergvik Skog. Avtalet kommer att underlätta för både skogs- och rennäringen då den utökade betesarealen skapar förutsättningar för ökad flexibilitet för renägarna i förhållande till åtgärder i skogsbruket.

–  Efter många år av gott samarbete är det ett naturligt steg för Bergvik Skog att upplåta ytterligare marker för renbete, säger Mikael Perérs, fastighetschef på Bergvik Skog.

–  Den större betesarealen skapar förutsättningar för rotationsbete och totalt sett ett lägre betestryck, vilket i sin tur ger bättre bete och produktion, säger Richard Åström, ordförande för Handölsdalens sameby.

–  Vi är rörande överens om att samarbetet mellan oss inte ska behöva tyngas av onödig administration och med detta avtal kan vi lägga sådant åt sidan, säger Ingemar Mäkitalo, planläggare vid Stora Enso Skog i Sveg.

Dessa marker, liksom merparten av Bergvik Skogs övriga marker i Härjedalen, förvaltas av Stora Enso Skog vars personal representerar markägaren i vardagskontakterna med samerna.

För mer information kontakta:

Mikael Perérs, Fastighetschef Bergvik Skog, 023-583 23

Bergvik Skog Nytt avtal med samer 2013 04 15

Back To Top