skip to Main Content

Bergvik Skog har återfått FSC®-certifikatet för tidigare suspenderade distrikt Siljan

Det Norske Veritas- Germanischer Lloyd (DNV-GL) har 2014-05-20 meddelat att Bergvik Skog har återfått det tidigare tillfälligt tillbakadragna FSC®-certifikatet för den del inom Bergvik Skog Väst AB som tillhör ”distrikt Siljan”, motsvarande centrala och nordvästra Dalarna.

DNV-GL beslutade i februari att tillfälligt suspendera, d.v.s. dra tillbaka, Bergvik Skogs FSC-certifikat för ”distrikt Siljan”. Bergvik Skog har under suspensionen genomfört korrigerande och förebyggande åtgärder.
”Vi är givetvis lättade över att ha återfått FSC-certifikatet för ”distrikt Siljan”, Bergvik Skog Väst AB. Vi ser också att de korrigerande åtgärder som nu genomförts förbättrar vår verksamhet”, säger Hanna Staland, Hållbarhets- och kommunikationschef på Bergvik Skog.

Pressmeddelande_20140521_aterfatt_certifikat

För mer information kontakta:

Vikarierande hållbarhets- och kommunikationschef Hanna Staland, hanna.staland@bergvikskog.se, tel 023-583 18

Back To Top