skip to Main Content
Vindkraft

Bergvik Skog AB (publ) ingår aktieöverlåtelseavtal med Arise AB avseende Svartnäs Vindkraft AB

Bergvik Skog AB har den 30 juni tecknat avtal med Arise AB om övertagande av vindkraftprojektet Svartnäs omfattande 32 vindkraftverk och 115 MW. Arise kommer bygga vindkraftparken och ansvara för parkens drift. Driftstart är planerad till årsskiftet 2018/2019. Vindkraftparken kommer att ägas av en fond förvaltad BlackRock, som är en av världens största fondförvaltare.

”Bergvik Skog har under 10 år arbetat med utveckling av Svartnäs vindkraftspark och det känns bra att den nu kommer att byggas och därmed bidra till övergången till ett fossilfritt samhälle. Byggnationen innebär en investering på över en miljard kronor i Falu kommun och kommer att bidra positivt till utvecklingen i kommunen och regionen. Byggandet av parken innebär jobb och tillväxt. När den väl är i drift kommer den att skapa långsiktig lokal sysselsättning. Bergvik Skog kommer dessutom årligen att bidra med medel för bygdens utveckling enligt tecknat avtal med en intressentförening” säger Björn Risby, affärsområdeschef på Bergvik.

”Vi är mycket positiva till att få bygga Svartnäs vindkraftpark och att dessutom få ansvara för driften. Vi har haft ett mycket bra samarbete med Bergvik Skog. På uppdrag av BlackRock kommer vi att påbörja byggnationen av vindkraftparken under sensommaren” säger Daniel Johansson VD på Arise AB.

För mer information kontakta:

Torsten Persson, projektledare, 070-307 10 66, torsten.persson@bergvikskog.se 

Björn Risby, affärsområdeschef, 070-579 37 97, bjorn.risby@bergvikskog.se

 

Pressmeddelande Svartnas 170630

Back To Top