skip to Main Content

Aktieägarna har undertecknat bindande avtal angående omstrukturering av ägandet i Bergvik Skog

Aktieägarna i Bergvik Skog AB har undertecknat ett bindande avtal angående den tidigare annonserade avsikten att omstrukturera ägandet i bolaget. Med avtalet har parterna som målsättning att affären ska slutföras under första halvåret 2019. Se vidare pressreleaser från Stora Enso och BillerudKorsnäs, samt en länk till en karta som beskriver hur ägarna har  för avsikt att dela Bergvik Skog Västs skogsinnehav.

http://news.cision.com/se/stora-enso-oyj/r/stora-enso-undertecknar-avtal-om-att-forvarva-skogstillgangar-i-bergvik-skog,c2687051

https://www.billerudkorsnas.com/media/press-releases/2018/billerudkorsnas-has-entered-into-an-agreement-to-acquire-bergvik-skog-ost

http://mb.cision.com/Public/13589/2687051/82cc1a4ae519c16f.pdf

Back To Top