skip to Main Content
J1_DSC0894

Ny VD Bergvik Skog AB från 1 juli

Anders Eriksson har utsetts till ny VD för Bergvik Skog AB från och med den 1 juli 2019 då nuvarande VD Elisabet Salander Björklund lämnar bolaget. Anders Eriksson är för närvarande CFO i Bergvik Skog AB. Omstruktureringen av Bergvik Skog fortsätter enligt plan med mål att försäljningen av Bergvik Skog Öst och delningen av Bergvik Skog Väst ska slutföras under andra kvartalet.

 

Elisabet Salander Björklund:
– Min ursprungliga plan var att avgå som VD när jag fyllde 60 år i fjol. Jag har blivit ombedd att fortsätta som VD under omstruktureringen. När jag nu ser att vi närmar oss den punkten då omstruktureringen av verksamheten genomförs så känns det naturligt att lämna över till bolagets CFO Anders Eriksson. Under tiden i Bergvik Skog har jag haft förmånen att jobba skog som jag är passionerat intresserad av och med fantastiska medarbetare/kollegor i och utanför bolaget. Ett stort tack till alla för gott samarbete!

Anders Eriksson:
– Jag kommer att få jobba med avvecklingen av de delar i Bergvikskogskoncernen som finns kvar efter att Bergvik Skog Öst har sålts och Bergvik Skog Väst har delats. Det kommer att bli  en annorlunda, men intressant uppgift.

Back To Top