skip to Main Content
20190213_154742

Elisabet Salander Björklund får medalj av konungen

Bergvik Skogs VD Elisabet Salander Björklund har emottagit Hans Majestät Konungens medalj i 12:e storleken i högblått band för framstående insatser inom svenskt näringsliv. Hans Majestät Konungen har personligen i närvaro av Hennes Majestät Drottningen idag överlämnat medaljen på Stockholms Slott.

 

Elisabet Salander Björklund kommenterar:

–  Jag är tacksam och glad för medaljen. Jag har jobbat i Skogsnäringen i snart 40 år och är passionerat intresserad av skog. För mig är skogen både jobb och fritid. Skogen är en unik resurs och framtiden är spännande med många nya förnyelsebara produkter baserade på träd. Jag vill passa på att tacka alla medarbetare, kollegor och familjen för Ert fantastiska arbete och stöd. Ni har en del i medaljen.

Back To Top