skip to Main Content

Bergvik Skog säljer sitt lettiska skogsinnehav och verksamhet till Södra

Bergvik Skog har idag sålt sitt lettiska skogsinnehav och verksamhet till Södra. Försäljningen avser bolagen SIA Bergvik Skog och SIA Ruda, med en total areal om 111 100 hektar, varav 80 300 hektar produktiv skogsmark, och 24 anställda. Köpeskillingen uppgår till 324 MEUR och försäljningen sker i enlighet med ägarnas vilja att omstrukturera Bergvik Skog.

Bergvik Skog har under 10 års tid byggt upp och utvecklat sitt lettiska skogsinnehav och lettiska organisation med en vision om långsiktigt värdeskapande genom höga miljö- och skogsvårdsambitioner och hög effektivitet. Intresset för transaktionen har varit stort och många seriösa aktörer har deltagit i processen.

Jag vill rikta ett stort tack till personalen för det fantastiska arbete ni gjort under Bergvik Skogs tid som ägare. Er kompetens och målmedvetenhet har varit avgörande i skapandet av de fina bolag som vi nu överlåter till Södra och jag är glad att Södra har för avsikt att fortsätta med samma ambitiösa inriktning på hållbart skogsbruk och skogsvård, säger Elisabet Salander Björklund, VD Bergvik Skog.

 

Elisabet Salander Björklund

VD Bergvik Skog

elisabet.salander.bjorklund@bergvikskog.se

Mobil phone +46705782751

Back To Top