skip to Main Content

Senaste inläggen

Styrelsen för Bergvik Skog Väst AB har den 22 februari antagit en delningsplan … Läs mer

Ny VD Bergvik Skog AB

Ny VD Bergvik Skog AB

Anders Eriksson har utsetts till ny VD för Bergvik Skog AB från och med...
Yttrande Om Jakttider

Yttrande om jakttider

Skogsindustrierna, Sveaskog och Bergvik gör ett gemensamt…

Se var våra 129 000 hektar skyddad skog finns

Vi finns på fler ställen

vindkraft

Vindkraft

Bergvik Skog möjliggör en utbyggnad av vindkraften genom att i första hand utveckla och söka tillstånd för vindkraftparker samt därefter upplåta marken till andra aktörer som bygger och driver dessa.

Skog i Lettland

Lettland

Bergvik Skog etablerades i Lettland 2008 genom förvärv av två lettiska bolag. Efter ytterligare inköp av mark uppgår innehavet nu till drygt 100 000 hektar mark. Verksamheten är sedan 2013 certifierad enligt FSC®

plantor

Plantskolor

Bergvik Skog Plantor AB, ett helägt dotterbolag till Bergvik Skog AB, producerar 55-60 miljoner plantor per år i de tre plantskolorna Nässja i Gästrikland, Sjögränd i Värmland och Sör Amsberg i Dalarna. 

Back To Top