Naturvårdsavsättningar och markinnehav

Här kan du se Bergvik Skogs markinnehav samt när du zoomar in nära även de skogar som vi frivilligt avsatt för naturvårdsändamål. Kartinnehållets aktualitetsdatum är 2016-02-17.

« Tillbaka