skip to Main Content
plantor

Bergvik Skog gör miljösatsning i Värmland

Bergvik Skog investerar i en Conniflexanläggning i plantskolan i Sjögränd, Uddeholm. Conniflex är ett mekaniskt skydd av sand och lim som skyddar skogsplantor mot skadedjursangrepp. Satsningen medför en minskad användning av kemikalier.

Satsningen omfattar en Conniflexanläggning, pack- och tvättlinje samt palleteringsutrustning som är integrerade. Bergvik Skog har sedan 2011 en Conniflexanläggning i plantskolan i Nässja. Erfarenheten av skyddet har vid applicering i stor skala varit positiv likaså resultaten i fält, vilket har varit vägledande inför denna nya investering. Anläggningen i Sjögränd kommer att ersätta den befintliga vaxlinjen som har varit i drift sedan mitten av 1990-talet.

– Vi har behandlat cirka 17 miljoner plantor i Nässja sedan 2011 och är nöjda med resultaten. Vi hoppas kunna uppnå samma höga kapacitet och goda skyddsverkan mot snytbaggen även i Sjögränd, säger Lars-Erik Wigert, skogschef på Bergvik Skog. Vi ser också framemot övrig utveckling och modernisering som nu sker i Sjögränd.

Bergvik Skog har tecknat avtal med det Landskronabaserade företaget BCC AB som även levererade anläggningen till Nässja. Det nya samarbetsavtalet som tecknats är dels viktig i kampen mot snytbaggen som varje år orsakar skador för hundratals miljoner kronor i det svenska skogsbruket, dels för en bättre arbetsmiljö både i plantskolan och i skogen. Det är just Bergviks långsiktiga strävan efter hållbar utveckling som varit avgörande för beslutet.

– Tydliga miljömål inom bolaget har kommunicerats i alla led och detta har medfört ett aktivt arbete bort från insekticidbruk, menar Wigert.

BCC kommer att leverera och installera anläggningen i Sjögränd under tidig höst 2014 och Bergvik Skog avser att behandla ett stort antal plantor med Conniflex redan första säsongen. Precis som anläggningen i Nässja kommer behandlingskapaciteten uppgå till cirka 34 000 plantor i timmen.

För mer information kontakta:

Lars-Erik Wigert, Skogschef Bergvik Skog 070-307 10 70 lars-erik.wigert@bergvikskog.se

Stellan Jägermyr, Plantskolechef Sjögränd plantskola 070-622 33 29 stellan.jagermyr@bergvikskog.se

Torsten Karlsson VD BCC AB 0418-44 99 23 eller 070-534 99 20

 

Bergvik Skog Miljöinvestering Conniflex Sjögränd 2013 09 23

Back To Top