• Barr
  • Skogsbild
  • Lingon

Vårt uppdrag

Bergvik Skog ska genom ägande och hållbart brukande av skog, mark och vatten, optimera företagets avkastning och värde.